ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา (อ่าน 162) 14 ส.ค. 62
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐ (อ่าน 140) 10 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (อ่าน 354) 08 พ.ค. 62
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนระดับ ปฐมวัย (อ่าน 311) 01 พ.ค. 62
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะกา (อ่าน 395) 14 ธ.ค. 60
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านท่ามะกา (อ่าน 1219) 19 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย (อ่าน 379) 27 มิ.ย. 59