ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ทัดสวน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุษา ดำริธรรมาภรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอำไพพรรณ ยินดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิพวัลย์ จระเข้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุดารัตน์ การภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2